Find your next job at Boxme.

Let's grow together.

Job Type
Department
Location

Find Your New Job (13)

(Jr/Mid/Sr) Developers - JS/Python/Angular
Mô Tả Công Việc  – Tham gia phân tích, phát triển các dự án về TMDT, vận chuyển, kho vận, hệ thống quản lý cho công ty – Phát triển...
Warehouse Staff
We are looking for an experienced warehouse worker to execute over all warehouse operations and order fulfillment operations. You will be receiving, storing, picking, packing, and dispatching of a wide...
Sales Admin
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ phòng kinh doanh thực hiện các hoạt động bán hàng của công ty Quản lý danh sách khách hàng, lưu trữ, cập nhật hợp...
Nhân Viên Vận Hành Kho
Mô Tả Công Việc Tiếp nhận nhập hàng, kiểm tra phân loại và đưa vào kệ riêng biệt có dán tem nhãn phân biệt Tuân thủ trình tự lấy hàng,...
Quản Lý Kho
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các công việc xuất nhập hàng cùng Nhân viên Kho Giám sát việc tuân thủ quy định của kho và trình tự nhập hàng,...
Kế Toán Thanh Toán
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kế toán quỹ tiền mặt: Lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và quản lý tiền. Kế toán ngân hàng: Lập uỷ nhiệm...