Find your next job at Boxme.

Let's grow together.

Job Type
Job Type
Job Type

Find Your New Job (11)

Sales Admin
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ phòng kinh doanh thực hiện các hoạt động bán hàng của công ty Quản lý danh sách khách hàng, lưu trữ, cập nhật hợp...
Nhân Viên Vận Hành Kho
Mô Tả Công Việc Tiếp nhận nhập hàng, kiểm tra phân loại và đưa vào kệ riêng biệt có dán tem nhãn phân biệt Tuân thủ trình tự lấy hàng,...
QUẢN LÝ KHO
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các công việc xuất nhập hàng cùng Nhân viên Kho Giám sát việc tuân thủ quy định của kho và trình tự nhập hàng,...
Kế Toán Thanh Toán
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kế toán quỹ tiền mặt: Lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và quản lý tiền. Kế toán ngân hàng: Lập uỷ nhiệm...
Kế Toán Tổng Hợp
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tuân thủ đúng quy định về hạch toán kế toán (Hạch toán Doanh thu, giá...
Customer Success Vice Director
Job Descriptions Develop Sales Team. Manage Sales Team to hit KPI Requirements From 3 years experience working in Logistics/E-commerce. From 2 years experience working with, and managing B2B customers. From...